Branża prawna 

Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zespole Kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, błędów w sztuce medycznej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i innych przestępstw komunikacyjnych, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację, jak również podział majątku po rozwodzie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, redukcję, podwyższenie bądź ustalenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, a także przed sądami polubownymi i powszechnymi, wsparcie w negocjacjach transferowych i kontraktowych, przygotowywanie i sprawdzenie umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczącą część stanowi prowadzenie sporów związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno firmy, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w odnalezieniu się w złożonych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o udzielenie czy też o przedłużenie zezwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany bądź zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela także doradztwa prawnego w sprawach z zakresu potwierdzenia przywrócenia, posiadania oraz nadania polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela polskiego. Z kolei firmom planującym przyjąć do pracy cudzoziemców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą bieżącą obsługą prawną w tym zakresie.

Siedziba firmy:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08

Powiązane artykuły