Finanse, rachunkowość 

Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ odnajdziesz więcej informacji o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie zważa na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – dla kogo?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą kilkukrotnie upominać się od kontrahenta wniesienia należności za dostarczone produkty bądź zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie otrzymać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej zapłaty. Mając na uwadze określony przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy kilkuset dokumentach kontrola wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz redukcję niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły