Finanse, rachunkowość 

Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Jeśli potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących automatycznej windykacji należności, skieruj się tutaj.

Jest mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do księgowania przelewów z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika różne działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje porównywalną liczbę faktur i paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w określonym terminie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj indywidualne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować swoje harmonogramy czynności wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, jeżeli wypunktowane wyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły