Finanse, rachunkowość 

Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Więcej szczegółów o tym, jak wygląda faktura proforma znajdziesz w tym miejscu.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale też i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymał choć raz fakturę proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, wobec tego często spotykamy się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Poleca się aczkolwiek zostawić ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo dotyczy usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili być zmodyfikowane.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wystawić faktury proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne elementy oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych rabatów,
  • wskazanie terminu wykonania usługi czy też doręczenia towaru,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Żeby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, kiedy klient wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.

Powiązane artykuły