Finanse, rachunkowość 

Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Potrzebujesz informacji o nocie księgowej 40 euro? Dobrze trafiłeś!

Osoby prowadzące firmę prędzej czy później zazwyczaj stykają się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać od razu?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co istotne, notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież zwłoka w przelaniu opłaty może być kwestią przejściowych problemów z wypłacalnością albo jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły