Ochrona i bezpieczeństwo Oświata 

Poznaj zmiany w przepisy o ochronie danych osobowych – szkolenia z RODO

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy więc upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o czasie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy firm stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).

Powiązane artykuły