Usługi 

Badania operatorów – na czym polegają?

Zamów badania operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują także zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają znacznie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma rzetelność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też predyspozycje do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, widzenia steroskopowego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić wyłącznie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły