Usługi 

Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Dowiedz się więcej o tłumaczenia rosyjski Kraków

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia nauki bądź zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły