Usługi 

Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Tutaj uzyskasz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń wykonują tysiące zwykłych i uwierzytelnionych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, że w sieci bez trudu da się wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nic nie zastąpi usług wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, przykładowo jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Elementy mające wpływ na ostateczną cenę tłumaczenia

Na to ile ostatecznie zapłacimy za przekład tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, włoski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje dokument. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych bądź opracowań medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej specjalizacji, ale również należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji karygodnych błędów.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Trzeba dodać, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, oryginału bądź kopii, jak również przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły