Usługi 

Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

Zamów badania psychologiczne kierowców Bielsko na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. W jaki sposób przebiegają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychotechnicznym. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą cechy osobowości kierowcy

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. Na początku osoby badane podchodzą do części testowej. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Drugim etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr i równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły